Ognisko w Lublinie – Parafia Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawska 31

Parafia
Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31 Zapraszamy na spotkania w Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31:
- w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego,
- w drugą sobotę miesiąca o godz. 16:00 modlitwa różańcowa (4 części) w kaplicy lub kościele głównym, bez spotkania,
- w trzecią sobotę miesiąca o godz. 15:30 Msza św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (spotkanie przy plebanii), potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego. Do salki św. Wincentego Pallottiego wchodzimy z zewnątrz od prawej strony kościoła. Przed Mszą św. zachęcamy do przeczytania czytań na dany dzień i odniesienia się do tego Słowa podczas spotkania. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. dr Artur Manelski, Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.Ksiądz Proboszcz na rzecz Wspólnoty SYCHAR pełni posługę charytatywnie. Nie pobiera żadnych opłat. Kontakt z Liderem Ogniska Jerzym Syską poprzez mail: 5horhe@gmail.com Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
Pogotowie telefoniczne

Jerzy Syska, Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17-21.00 pod numerem telefonu: 662-624-381.
Małgorzata Stanicka, v-ce Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00 pod numerem telefonu: 602-685-153.
Agnieszka Małyska,
moderator, pełni dyżur w środy w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 515-237-821.
Marek Adamek, moderator, pełni dyżur w czwartki w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 501-018-092.

Pomoc duchowa

Ks. dr Artur Manelski SAC,
Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie,
tel: 510 215 530

ks. Stanisław Zarzycki
tel. 666-483-801
mail: zastan@wp.pl

Warsztaty „12 kroków”

Więcej o 12 krokach:
https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow
Informacje i pytania dotyczące warsztatów:
Jarosław Sadowski
tel. 
505 292 801
w.z.fundacja@gmail.com

Stowarzyszenie OPP

Administrator

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Modlitwę Różańcową, (4 części Różańca), która odbędzie się w najbliższą, drugą sobotę m-ca, 14 Stycznia 2023 o godz 15,55, w Kościele pw. Wieczerzy Pańskiej , w Lublinie Al. Warszawska.(Modlitwa może być przeniesiona do Kaplicy Bożego Miłosierdzia – z lewej strony kościoła.)
W sposób szczególny zapraszamy naszych braci i nasze siostry z Ukrainy.

Będziemy modlić się w następujących intencjach:

* za Naszą Ojczyznę Polskę, o wypełnienie Bożej Woli dla naszego kraju, o wiarę i nawrócenie dla wszystkich ludzi, oraz utrzymanie wartości chrześcijańskich w naszym kraju i na całym świecie
* o obronę granic naszej Ojczyzny
* O pokój na Ukrainie i zakończenie wojny
* O ochronę prześladowanych na Ukrainie, kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich osób.
* O pokój na całym świecie
  * o zatrzymanie pandemii koronawirusa na całym świecie

* za Kościół św.
  * za wszystkich kapłanów, a w szczególności: za kapłanów z Parafii
Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
        * za Kapłanów – opiekunów duchownych Wspólnoty Sychar i o nowych
opiekunów duchowych i spowiedników dla Wspólnoty
       *  za nasze małżeństwa i rodziny
* za nasze dzieci, które będziemy szczególnie polecali w najbliższej modlitwie różańcowej.
* za dzieci nienarodzone
       *  za Wspólnotę Sychar
* za „Róże Różańcowe”, modlące się przy Wspólnocie SYCHAR
* za wszystkich Parafian z Parafi Wieczerzy Pańskiej
* za wszystkich, którzy należą do Wspólnoty Sychar
* za wszystkich chorych i cierpiących
* o owoce rekolekcji sycharowskich
        * za Fundację „Wreszcie żyć” – 12 kroków…
  * W intencji dziękczynnej, za dzieło Fundacji „Wreszcie żyć”
  * W intencji błagalnej o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
prowadzących i uczestniczących w warsztatach
„12 kroków…”
* o Formację Duchową we Wspólnocie SYCHAR
     *   za Studium Biblijne prowadzone przy Wspólnocie Sychar
* za owocne przeżywanie  Nowego 2023 roku i o siłę do trwania przy Łasce Bożej
     *   za zmarłych z naszych rodzin i naszych bliskich
     *   w naszych intencjach, zebranych przez ostatni miesiąc

Prosimy o przesyłanie intencji na adres: 5horhe@gmail.com
Intencje zbierane są przez cały miesiąc i będą odczytywane podczas modlitwy różańcowej. Można także przynieść intencje spisane na kartce, tuż przed modlitwą i przekazać prowadzącym różaniec.

Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej. Zanośmy Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania. Szukajmy Maryi i łączmy się z Nią w modlitwie, aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Nie każdy może uczestniczyć w tej modlitwie w sposób bezpośredni. Możemy jednak połączyć się z modlącymi się – w sposób duchowy. Możemy modlić się w ich intencjach, a także i w naszych intencjach.

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowską Modlitwę Różańcową.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Ruch Światło Zycie
Jeżeli chcielibyście dołączyć do formacji w Ruchu Swiatło Życie można kontaktować się: 505 292 801

Uwaga !!!
Następne spotkanie WTM SYCHAR, odbędzie się w trzecią sobotę m-ca tj. 21 stycznia 2023 o godz 14,55 i będzie to spotkanie opłatkowe. Postarajmy się aby było nas jak najwięcej na tym ważnym spotkaniu.

W niedzielę 22 Stycznia o g. 9,00 w kościele Wieczerzy Pańskiej, odbędzie się Msza św. w intencji  wszystkich wspólnot działających przy Parafii Wieczerzy Pańskiej. Mszę odprawi Biskup Adam Bab. Zapraszamy wszystkich ze wspólnoty Sychar.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Wspólnoty SYCHAR, które odbędzie się przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie, Al. Warszawska – w dniu 17 grudnia 2022 godz. 14.55 – (jak zawsze 3-cia sobota m-ca).
Spotykamy się pod Plebanią. Najpierw przejdziemy do salki na medytację Słowa Bożego – wg czytań
z Niedzieli 18 grudnia. Prosimy o zapoznanie się z tymi czytaniami abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w rozważaniu Słowa.

18 grudnia 2022

Niedziela

Czwarta Niedziela Adwentu

Czytania: (Iz 7,10-14); (Ps 24,1-2,3-4,5-6); (Rz 1,1-7); Aklamacja (Mt 1,18-24); (Mt 1,18-24);
Po medytacji odbędzie się Msza św, którą odprawi dla nas ks. Stanisław Zarzycki – nasz Opiekun Duchowy. Po Mszy odbędzie się spotkanie Wspólnoty.
Zachęcajmy się wzajemnie do uczestnictwa w naszych spotkaniach wspólnotowych. Zwracajmy się z ufnością do Naszej Matki Maryi, która zawsze pamięta o tych, którzy się do niej zwracają. Ona jest z nami w każdym czasie i tak często jak może, przypomina nam, że jest z nami i modli się za nas. Zwracajmy się także do św. Józefa – Patrona Małżeństw i rodzin. Oczekujmy z pokorą na przyjście Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który pod postacią małego dzieciątka, przyszedł na ziemię, do Ludzi i znowu po raz kolejny przyjdzie do nas i do naszych rodzin.Nie zastanie nas wszystkich razem. Często nasi małżonkowie będą oczekiwali na Niego gdzieś z dala od nas. Wierzymy, że właśnie w te Swięta Bożego Narodzenia, każdy będzie mógł otrzymać łaskę i otworzyć się na działanie Tego, który przychodzi do nas w pokorze, jak małe nieporadne dziecię – aby oznajmić nam radość i Dobrą Nowinę, która będzie dla nas wsparciem i będzie przemieniała serca wszystkich.
 Zwracajmy się do naszych patronów. Módlmy się i prośmy za siebie nawzajem. Nie ustawajmy w modlitwie. Spotkania wspólnotowe są właśnie taką szczególną formą modlitwy.
Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej, aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym, zagubionym świecie..

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowskie Spotkanie Modlitewne, połączone z Mszą św.(Łk 7,18b-23)Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem: https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow . Informacje można uzyskać i pytania należy kierować: tel. 505 292 801, w.z.fundacja@gmail.comMożna także przystąpić do Formacji Duchowej w RUCHU Swiatło Zycie. Tel 505 292 801

Uwaga!!!
Spotkanie opłatkowe odbędzie się 21 stycznia 2023.

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Modlitwę Różańcową, (4 części Różańca), która odbędzie się w najbliższą, drugą sobotę m-ca, 10 grudnia o godz. 15.55, w Kościele pw. Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie Al. Warszawska (Modlitwa może być przeniesiona do Kaplicy Bożego Miłosierdzia – z lewej strony kościoła).
W sposób szczególny zapraszamy naszych braci i nasze siostry z Ukrainy.

Będziemy modlić się w następujących intencjach:

* za Naszą Ojczyznę Polskę, o wypełnienie Bożej Woli dla naszego kraju, o wiarę i nawrócenie dla wszystkich ludzi, oraz utrzymanie wartości chrześcijańskich w naszym kraju i na całym świecie
* o obronę granic naszej Ojczyzny
* o pokój na Ukrainie i zakończenie wojny
* o ochronę prześladowanych na Ukrainie, kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich osób.
* o pokój na całym świecie
* o zatrzymanie pandemii koronawirusa na całym świecie

* za Kościół św.
  * za wszystkich kapłanów, a w szczególności: za kapłanów z Parafii
Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
        * za Kapłanów – opiekunów duchownych Wspólnoty Sychar i o nowych
opiekunów duchowych i spowiedników dla Wspólnoty
       *  za nasze małżeństwa i rodziny
* za nasze dzieci, które będziemy szczególnie polecali w najbliższej modlitwie różańcowej.
* za dzieci nienarodzone
       *  za Wspólnotę Sychar
* za „Róże Różańcowe”, modlące się przy Wspólnocie SYCHAR
* za wszystkich Parafian z Parafi Wieczerzy Pańskiej
* za wszystkich, którzy należą do Wspólnoty Sychar
* za wszystkich chorych i cierpiących
* o owoce jesiennych rekolekcji sycharowskich
        * za Fundację „Wreszcie żyć” – 12 kroków…
  * W intencji dziękczynnej, za dzieło Fundacji „Wreszcie żyć”
  * W intencji błagalnej o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
prowadzących i uczestniczących w warsztatach
„12 kroków…”
* o Formację Duchową we Wspólnocie SYCHAR
     *   za Studium Biblijne prowadzone przy Wspólnocie Sychar
* za owocne przeżywanie okresu Adwentu, abyśmy dobrze przygotowali się do Swiąt Bożego Narodzenia, aby ten czas świąt był błogosławiony dla nas wszystkich, a nadchodzący Nowy Rok 2023 dał nam nowe siły do trwania przy Łasce Bożej
     *   za zmarłych z naszych rodzin i naszych bliskich
     *   w naszych intencjach, zebranych przez ostatni miesiąc

Prosimy o przesyłanie intencji na adres: 5horhe@gmail.com
Intencje zbierane są przez cały miesiąc i będą odczytywane podczas modlitwy różańcowej. Można także przynieść intencje spisane na kartce, tuż przed modlitwą i przekazać prowadzącym różaniec.

Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej. Zanośmy Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania. Szukajmy Maryi i łączmy się z Nią w modlitwie, aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Nie każdy może uczestniczyć w tej modlitwie w sposób bezpośredni. Możemy jednak połączyć się z modlącymi się – w sposób duchowy. Możemy modlić się w ich intencjach, a także i w naszych intencjach.

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowską Modlitwę Różańcową.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 4 grudnia 2022, o godz 14,55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas dołączyć – będzie bardzo mile widziany. Może jest ktoś przejazdem w Lublinie lub okolicy. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach.  Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie. Czas wojny, czas pandemii, ataki na kościół, na małżeństwo i rodzinę. Trzymajmy się Jezusa i bądźmy Mu zawsze wierni.On zawsze jest nam wierny i pragnie nam pomagać.  Pamiętajmy, nasza obecność na spotkaniu wspólnoty może kogoś uratować. Może właśnie ty powiesz świadectwo, które trafi do tej osoby najbardziej poranionej. Kryzys małżeński zbiera żniwo.  Dlatego mobilizujmy się, aby przyjść do wspólnoty. Może czeka tam osoba, do której Bóg pragnie powiedzieć dobre słowo. Słowo życia – wypowiedziane właśnie przez ciebie.

W ostatnią Niedzielę weszliśmy w okres Adwentu. Oczekiwanie na przyjście Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tego, który daje nam wszystko. Tego od którego otrzymaliśmy wszystko, co posiadamy i tylko za Jego sprawą możemy otrzymać to o co prosimy.
Poselstwo Jana Chrzciciela1
2 Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 3 z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 4 Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię26 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».
Mt 11,2-6

8 grudnia będzie nam dana „Godzina Łaski”. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia od godziny 12 do 13. U jego początków są właśnie objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiari. Zaczerpnijmy z tego daru, aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie.
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/321/Godzina-Laski-8-grudnia-godz

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Twoje małżeństwo przeżywa kryzys. Pragniesz modlić się za swojego współmałżonka, za siebie i za twoją rodzinę. Zapraszamy właśnie Ciebie na Adorację Najświętszego Sakramentu i na nasze spotkanie.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Wspólnoty SYCHAR, które odbędzie się przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie, Al. Warszawska – w dniu 19 listopada 2022 godz 14,55 – (jak zawsze 3-cia sobota m-ca).
Spotykamy się pod Plebanią. Najpierw przejdziemy do salki na medytację Słowa Bożego – wg czytań
z Niedzieli 20 listopada. Prosimy o zapoznanie się z tymi czytaniami abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w rozważaniu Słowa.

20 listopada 2022

Niedziela

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Czytania: (2 Sm 5,1-3); (Ps 122 (121), 1-2. 4-5); (Kol 1,12-20); Aklamacja (Mk 11,10); (Łk 23,35-43);
Po medytacji odbędzie się Msza św, którą odprawi dla nas ks. Stanisław Zarzycki – nasz Opiekun Duchowy. Po Mszy odbędzie się spotkanie Wspólnoty. Konferencję na spotkanie przygotuje Małgosia.
Zachęcajmy się wzajemnie do uczestnictwa w naszych spotkaniach wspólnotowych. Zwracajmy się z ufnością do Naszej Matki Maryi, która zawsze pamięta o tych, którzy się do niej zwracają. Ona jest z nami w każdym czasie i tak często jak może, przypomina nam, że jest z nami i modli się za nas. Zwracajmy się także do św. Józefa – Patrona Małżeństw i rodzin. Zwracajmy się do naszych patronów. Módlmy się i prośmy za siebie nawzajem. Nie ustawajmy w modlitwie. Spotkania wspólnotowe są właśnie taką szczególną formą modlitwy.
Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej, aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym, zagubionym świecie..

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowskie Spotkanie Modlitewne, połączone z Mszą św.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem: https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow . Informacje można uzyskać i pytania należy kierować: tel. 505 292 801, w.z.fundacja@gmail.com

Można także przystąpić do Formacji Duchowej w RUCHU Światło Zycie. Tel 505 292 801

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 6 listopada 2022, o godz. 14.55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Może jest ktoś przejazdem w Lublinie lub okolicy. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach.  Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie. Czas wojny, czas pandemii, ataki na kościół, na małżeństwo i rodzinę. Trzymajmy się Jezusa i bądźmy Mu zawsze wierni. On zawsze jest nam wierny i pragnie nam pomagać.  Pamiętajmy, nasza obecność na spotkaniu wspólnoty może kogoś uratować. Może właśnie ty powiesz świadectwo, które trafi do tej osoby najbardziej poranionej. Kryzys małżeński zbiera żniwo.  Dlatego mobilizujmy się, aby przyjść do wspólnoty. Może czeka tam osoba, do której Bóg pragnie powiedzieć dobre słowo. Słowo życia – wypowiedziane właśnie przez ciebie.

W ubiegłym m-cu, 15 października, wielu z nas uczestniczyło w Pielgrzymce Wspólnoty SYCHAR  do Kodnia, do Matki Bożej Kodeńskiej. Aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. 29 października, wielu z nas, nie tylko z Ogniska Lubelskiego ale z całej Polski, a nawet z ognisk znajdujących się poza Polską – uczestniczyło w „Ogólnopolskiej Małżeńskiej Krucjacie Różańcowej”, w Niepokalanowie. Świadectwa można zobaczyć:

Ogólnopolska Małżeńska Krucjata Różańcowa w Niepokalanowie 2022.10.30: świadectwo Joanny i Rafała – https://youtu.be/DvgVAlyCTI8?t=17886 , świadectwo Agnieszki i Kamila – https://youtu.be/DvgVAlyCTI8?t=39210

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Adorację Najświętszego Sakramentu i na nasze spotkanie.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Osoby zainteresowane formacją w Ruchu Światło Życie, prosimy o kontakt pod nr tel. 505 292 801

Serdecznie zapraszamy wszystkich Sycharowiczów oraz osoby, które jeszcze nie należą do wspólnoty Sychar – na pielgrzymkę do Kodnia, do Matki Bożej Kodeńskiej. Wyruszamy jutro, w sobotę 15 października 2022.
Zbiórka  chętnych pod Kościołem Ojców Pallotynów – Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie Al. Warszawska, godz 7,00
Z uwagi na Pielgrzymkę, tego dnia nie będzie spotkania Wspólnoty SYCHAR w parafii. Dodatkowe informacje można uzyskać u Krzysztofa tel 501826482.

Do Kodnia, do Matki Bożej Kodeńskiej, wybieramy się, aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Tam w Kodniu będziemy także odmawiać cały różaniec 4 części. Dlatego nie będzie nas w tym dniu W Parafii Wieczerzy Pańskiej.Kto nie słyszał o słynnym obrazie Matki Bożej Kodeńskiej, zaproszony jest do poznania historii jego przybycia do Kodnia. Poszukajmy film lub książkę pt: „Błogosławiona wina”. Kontaktujcie się z Krzysztofem przez WA lub tel 501826482 w sprawie wyjazdu.

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 2 Października 2022, o godz. 14.55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Może jest ktoś przejazdem w Lublinie lub okolicy. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach.  Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie. Początek roku szkolnego i akademickiego. Wakacje za nami. Po odpoczynku wakacyjnym znowu mamy dużo sił i chęci do życia. Trzymajmy się Jezusa i bądźmy Mu zawsze wierni. On zawsze jest nam wierny i pragnie nam pomagać. Mamy także za sobą Niedzielę Sycharowską. Może trafi ktoś do nas, kto usłyszał nasze świadectwo wierności małżeńskiej. Pamiętajmy, nasza obecność na spotkaniu wspólnoty może kogoś uratować. Może właśnie ty powiesz świadectwo, które trafi do tej osoby najbardziej poranionej. Kryzys małżeński zbiera żniwo właśnie także teraz. Dlatego mobilizujmy się, aby przyjść do wspólnoty. Może czeka tam osoba do której Bóg pragnie powiedzieć dobre słowo. Słowo życia – wypowiedziane właśnie przez ciebie.

W przyszłą sobotę 8 października, wybieramy się  do Kodnia, do Matki Bożej Kodeńskiej . Aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Tam w Kodniu będziemy także odmawiać cały różaniec 4 części. Dlatego nie będzie nas w tym dniu W Parafii Wieczerzy Pańskiej.Kto nie słyszał o słynnym obrazie Matki Bożej Kodeńskiej, zaproszony jest do poznania historii jego przybycia do Kodnia. Poszukajmy film lub książkę pt: „Błogosławiona wina”. Kontaktujcie się z Krzysztofem przez WA lub tel 501826482 w sprawie wyjazdu.

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Adorację Najświętszego Sakramentu i na nasze spotkanie.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Osoby zainteresowane formacją w Ruchu Swiatło Zycie, prosimy o kontakt pod nr tel 505 292 801

Kochani,

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Sycharowiczów oraz wszystkich zainteresowanych, do udziału w „Niedzieli Sycharowskiej”, która odbędzie się w dniu 25 września w Parafi Trójcy Świętej w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 24.
Ks. Stanisław Zarzycki – nasz opiekun duchowy będzie głosił homilie na wszystkich czterech mszach świętych, (godz: 8,00 10,00 12,00 18,00), które będą odprawiane tego dnia. Będzie mówił o Wspólnocie SYCHAR, jej charyzmacie oraz o wierności małżeńskiej. Na każdej mszy świętej po ogłoszeniach, nasi Sycharowicze będą mówili swoje świadectwa wiernej miłości małżeńskiej. Ponadto, przed kościołem będziemy mieli rozstawiony Namiot Sycharowski, w którym będziemy dzielili się z parafianami i wszystkimi, którzy odwiedzą nasze stoisko materiałami sycharowskimi: książki, broszury, ulotki i inne materiały propagujące ideę i charyzmat wspólnoty Sychar – „Jezus wzywa każdego małżonka  do pozostania wiernym przysiędze małżeńskiej”. My – wszyscy Sycharowicze jesteśmy zaproszeni do dyżurów przy obsłudze stoiska. Będziemy rozdawali materiały sycharowskie oraz dzielili się swoimi doświadczeniami pozostawania wiernymi przysiędze małżeńskiej, pomimo kryzysu małżeńskiego. Będziemy opowiadali o Wspólnocie Sychar, oraz o tym jak we wspólnocie można realizować powołanie do wierności małżeńskiej, nawet będąc w kryzysie małżeńskim.
Świadectwa w kościele będą mówili: Małgosia, Marek, Krzysztof oraz Jurek lub jakaś (jakiś) inny Sycharek.
Prosimy o informację na WhatsApp lub SMS do Jurka 662 624 381, kto i w jakich godzinach mógłby pełnić dyżur w naszym namiocie. Przewidujemy być obecni na stoisku w godzinach 7.30 -13.30 oraz 17.30-19.30.
Jak dotąd zgłosiły się: Ania na 12.00 oraz Ala na 8.00 i Kasia rano. Proszę napiszcie dokładniej od której do której możecie być. Kasia i Ala, czy możecie być od 7,30?
I prośba do naszych Panów o pomoc przy rozstawianiu stoiska od 6.30 i wieczorem przy zwijaniu od 18,30. napiszcie kto mógłby.

Pamiętajmy, że do nas także kiedyś trafili wysłannicy Sycharu, albo rozdając ulotki, albo stojąc na stoisku,  albo rozwieszając plakat, albo po prostu mówiąc świadectwo. Jak wielu nie wie, że istnieje Sychar? Jak wielu nie wie jaka jest droga w kryzysie małżeńskim. Gdzie szukać wsparcia i pomocy? Każdy kto będzie uczestniczył w tworzeniu tej naszej Niedzieli Sycharowskiej, będzie prawdziwym ewangelizatorem. Jesteśmy zaproszeni i ciągle na nowo zapraszani do ewangelizacji. To jest nasza misja i powołanie każdego chrześcijanina. Ojciec Święty Franciszek zapytany:
„Czy ewangelizacja należy do jednych z najważniejszych powołań każdego chrześcijanina?”
odpowiedział:
„Ewangelizacja jest najważniejszym z powołań każdego chrześcijanina”.

Św. Paweł:

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.”… 1Kor 9,16

„Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? 15 Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” Rz 10,14-15

Zapraszamy także wszystkich do modlitwy o owoce Niedzieli Sycharowskiej. Rano 20.09,  na Whats App ukaże się pierwszy dzień Nowenny o Nawrócenie Współmałżonka.

Pozdrawiam Wszystkich Bardzo serdecznie

Z Panem Bogiem
Jerzy Syska

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Wspólnoty SYCHAR, które odbędzie się przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie, Al. Warszawska – w dniu 17 września 2022 godz 14,55 – (jak zawsze 3-cia sobota m-ca).
Spotykamy się pod Plebanią. Najpierw przejdziemy do salki na medytację Słowa Bożego – wg czytań
z Niedzieli 18 września. Prosimy o zapoznanie się z tymi czytaniami abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w rozważaniu Słowa.
18 września 2022

Niedziela
XXV Niedziela zwykła

Czytania: (Am 8,4-7); (Ps 113,1-2.4-6.7-8); (1 Tm 2,1-8); Aklamacja (2 Kor 8,9); (Łk 16,1-13);

Po medytacji odbędzie się Msza św, którą odprawi dla nas ks. Stanisław Zarzycki – nasz Opiekun Duchowy. Po Mszy odbędzie się spotkanie Wspólnoty. Będzie to bardzo wyjątkowe spotkanie. Pierwsze po wakacjach. A dodatkowo imieniny ks. Stanisława – naszego opiekuna Duchowego. Dlatego każdy Sycharowicz powinien uczestniczyć w tym spotkaniu abyśmy razem, we Wspólnocie mogli pomodlić się o potrzebne łaski dla ks. Stanisława.
Zachęcajmy się wzajemnie do uczestnictwa w naszych spotkaniach wspólnotowych. Zwracajmy się z ufnością do Naszej Matki Maryi, która zawsze pamięta o tych, którzy się do niej zwracają. 8 września były urodziny Maryi. Ona jest z nami w każdym czasie i tak często jak może, przypomina nam , że jest z nami i modli się za nas. Zwracajmy się także do św. Józefa – Patrona Małżeństw i rodzin. Zwracajmy się do naszych patronów. Módlmy się i prośmy za siebie nawzajem. Nie ustawajmy w modlitwie. Spotkania wspólnotowe są właśnie taką szczególną formą modlitwy.
Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej, aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym, zagubionym świecie..
Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowskie Spotkanie Modlitewne, połączone z Mszą św.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem: https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow . Informacje można uzyskać i pytania należy kierować: tel. 505 292 801, w.z.fundacja@gmail.com

Można także przystąpić do Formacji Duchowej w RUCHU Światło Życie. Tel 505 292 801

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Modlitwę Różańcową, (4 części Różańca), która odbędzie się w najbliższą, drugą sobotę m-ca, 10 września o godz. 15.55, w Kościele pw. Wieczerzy Pańskiej , w Lublinie Al. Warszawska.
W sposób szczególny zapraszamy naszych braci i nasze siostry z Ukrainy.

Będziemy modlić się w następujących intencjach:

 • za Naszą Ojczyznę Polskę, o wypełnienie Bożej Woli dla naszego kraju, o wiarę i nawrócenie dla wszystkich ludzi, oraz utrzymanie wartości chrześcijańskich w naszym kraju i na całym świecie
 • o obronę granic naszej Ojczyzny
 • O pokój na Ukrainie i zakończenie wojny
 • O ochronę prześladowanych na Ukrainie, kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich osób.
 • O pokój na całym świecie
 • o zatrzymanie pandemii koronawirusa na całym świecie
 • za Kościół św.
 • za wszystkich kapłanów, a w szczególności: za kapłanów z Parafii
  Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
  * za Kapłanów – opiekunów duchownych Wspólnoty Sychar i o nowych
  opiekunów duchowych i spowiedników dla Wspólnoty
  • za nasze małżeństwa i rodziny
 • za nasze dzieci, które będziemy szczególnie polecali w najbliższej modlitwie różańcowej.
 • za dzieci nienarodzone
  • za Wspólnotę Sychar
 • za wszystkich Parafian z Parafi Wieczerzy Pańskiej
 • za wszystkich, którzy należą do Wspólnoty Sychar
 • za wszystkich chorych i cierpiących
 • o owoce jesiennych rekolekcji sycharowskich
  * za Fundację „Wreszcie żyć” – 12 kroków…
 • W intencji dziękczynnej, za dzieło Fundacji „Wreszcie żyć”
 • W intencji błagalnej o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
  prowadzących i uczestniczących w warsztatach
  „12 kroków…”
 • o Formację Duchową we Wspólnocie SYCHAR
  • za Studium Biblijne prowadzone przy Wspólnocie Sychar
  • za zmarłych z naszych rodzin i naszych bliskich
  • w naszych intencjach, zebranych przez ostatni miesiąc

Prosimy o przesyłanie intencji na adres: 5horhe@gmail.com
Intencje zbierane są przez cały miesiąc i będą odczytywane podczas modlitwy różańcowej. Można także przynieść intencje spisane na kartce, tuż przed modlitwą i przekazać prowadzącym różaniec.

Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej. Zanośmy Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania. Szukajmy Maryi i łączmy się z Nią w modlitwie, aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Nie każdy może uczestniczyć w tej modlitwie w sposób bezpośredni. Możemy jednak połączyć się z modlącymi się – w sposób duchowy. Możemy modlić się w ich intencjach, a także i w naszych intencjach.
Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowską Modlitwę Różańcową.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Ruch Swiatło Zycie

Jeżeli chcielibyście dołączyć do formacji w Ruchu Światło Zycie można kontaktować się: tel. 505 292 801

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 4 września 2022, o godz 14,55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Może jest ktoś na wakacjach w Lublinie lub okolicy. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach. Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie. Nie planujmy wakacji od Jezusa. On zawsze jest nam wierny i pragnie nam pomagać. Nawet gdy spędzamy czas na odpoczynku, daleko od miejsca zamieszkania, warto połączyć się z naszą wspólnotą chociaż przez WA. Warto także sprawdzić czy nie ma w pobliżu naszego miejsca wypoczynku – ogniska SYCHAR. Warto byłoby ich odwiedzić. Pamiętajmy, nasza obecność na spotkaniu wspólnoty może kogoś uratować. Może właśnie ty powiesz świadectwo, które trafi do tej osoby najbardziej poranionej. Kryzys małżeński także nie ma wakacji. Zbiera żniwo właśnie teraz. Dlatego mobilizujmy się aby przyjść do wspólnoty. Może czeka tam osoba do której Bóg pragnie powiedzieć dobre słowo. Słowo życia – wypowiedziane właśnie przez ciebie.

Wielu z nas w sobotę lub w niedzielę, wyruszy na pielgrzymkę do Wąwolnicy. Do Matki Bożej Kębelskiej. Aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Kto nie wybiera się na pielgrzymkę, jest zaproszony na nasze spotkanie wspólnotowe, aby połączyć się z pielgrzymami w sposób duchowy. Możemy modlić się w ich intencjach, a także i w naszych intencjach. Na najbliższe spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli Wspólnoty Ruch Swiatło Zycie, którzy będą mówili świadectwa jak Jezus odmienia ich życie i jak ich prowadzi i wspiera.

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Adorację Najświętszego Sakramentu i na nasze spotkanie.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Kochani, 

Andrzej Ś. Zaprasza nas na grilla w najbliższą sobotę 27 sierpnia.
„Witam, tak jak w roku ubiegłym planujemy sycharowskie spotkanie przy grillu. Zapraszam więc w porozumieniu z Jurkiem Wszystkich chętnych Sycharków do mnie na działkę w Majdanie Zahorodyńskim 29 gmina Siedliszcze w ostatnią sobotę sierpnia tj. 27.08. Planujemy zacząć od godz.11 do godziny?. I niech każdy czuje się zaproszony!!! Bez wyjątku!!! Proszę tylko o potwierdzenie przyjazdu. A dla zachęty kilka zdjęć z ub. roku. Z Panem Bogiem Andrzej tel. 729054265”. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Wspólnoty SYCHAR, które odbędzie się przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie, Al. Warszawska – w dniu 20 sierpnia 2022 godz. 14.55 – (jak zawsze 3-cia sobota m-ca).
Spotykamy się pod Plebanią. Najpierw przejdziemy do salki na medytację Słowa Bożego – wg czytań
z Niedzieli 21 sierpnia. Prosimy o zapoznanie się z tymi czytaniami abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w rozważaniu Słowa.
21 sierpnia 2022

Niedziela
XXI Niedziela zwykła

Czytania: (Iz 66, 18-21); (Ps 117 (116), 1b-2); (Hbr 12, 5-7. 11-13); Aklamacja (J 14, 6); (Łk 13, 22-30);

Po medytacji odbędzie się Msza św, którą odprawi dla nas ks. Stanisław Zarzycki – nasz Opiekun Duchowy. Po Mszy odbędzie się spotkanie Wspólnoty
Nie róbmy sobie wakacji od Jezusa. Ci, którzy pozostają na miejscu, mogą modlić się za tych, którzy korzystają w tym czasie z wakacyjnego odpoczynku. A ci którzy są w rozjazdach, mogą modlić się za tych, którzy są tu na miejscu.
Zachęcajmy się wzajemnie do uczestnictwa w naszych spotkaniach wspólnotowych. Zwracajmy się z ufnością do Naszej Matki Maryi, która zawsze pamięta o tych, którzy się do niej zwracają. Miesiąc Sierpień jest w szczególny sposób poświęcony Maryi. Zwracajmy się także do św. Józefa – Patrona Małżeństw i rodzin. Zwracajmy się do naszych patronów. Módlmy się i prośmy za siebie nawzajem. Nie ustawajmy w modlitwie. Spotkania wspólnotowe są właśnie taką szczególną formą modlitwy.
Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej. W pierwszych dniach sierpnia cała Polska wyruszyła na pielgrzymkę, na Jasną Górę. Aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Nie każdy mógł uczestniczyć w tej pielgrzymce.
Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowskie Spotkanie Modlitewne, połączone z Mszą św.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29).

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem: https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow . Informacje można uzyskać i pytania należy kierować: tel. 505 292 801, w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Modlitwę Różańcową, (4 części Różańca), która odbędzie się w najbliższą, drugą sobotę m-ca, 13 sierpnia o godz 15.55, w Kościele pw. Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie Al. Warszawska.
W sposób szczególny zapraszamy naszych braci i nasze siostry z Ukrainy.

Będziemy modlić się w następujących intencjach:

 • za Naszą Ojczyznę Polskę, o wypełnienie Bożej Woli dla naszego kraju, o wiarę i nawrócenie dla wszystkich ludzi, oraz utrzymanie wartości chrześcijańskich w naszym kraju i na całym świecie
 • o obronę granic naszej Ojczyzny
 • o pokój na Ukrainie i zakończenie wojny
 • o ochronę prześladowanych na Ukrainie, kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich osób.
 • o pokój na całym świecie
 • o zatrzymanie pandemii koronawirusa na całym świecie
 • za Kościół św. za wszystkich kapłanów, a w szczególności: za kapłanów z Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie za Kapłanów – opiekunów duchownych Wspólnoty Sychar i o nowych opiekunów duchowych i spowiedników dla Wspólnoty za nasze małżeństwa i rodziny
 • za nasze dzieci, które będziemy szczególnie polecali w najbliższej modlitwie różańcowej. Od tej właśnie soboty 13 sierpnia zostanie powołana do życia Róża różańcowa, której uczestnicy będą polecali w modlitwach nasze dzieci. Ks. Stanisław dokona błogosławieństwa i zawierzenia Maryi naszej Róży Różańcowej.
 • za Wspólnotę Sychar
 • za Fundację „Wreszcie żyć” – 12 kroków…
 • w intencji dziękczynnej, za dzieło Fundacji „Wreszcie żyć”
 • w intencji błagalnej o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla prowadzących i uczestniczących w warsztatach „12 kroków…”
 • za Studium Biblijne prowadzone przy Wspólnocie Sychar
 • za zmarłych z naszych rodzin i naszych bliskich
 • w naszych intencjach, zebranych przez ostatni miesiąc

Prosimy o przesyłanie intencji na adres: 5horhe@gmail.com
Intencje zbierane są przez cały miesiąc i będą odczytywane podczas modlitwy różańcowej. Można także przynieść intencje spisane na kartce, tuż przed modlitwą i przekazać prowadzącym różaniec.

Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej. 3 lipca obchodziliśmy kolejną rocznicę objawień poprzez Łzy Naszej Matki, ukazane na świętym obrazie z Archikatedry Lubelskiej. W pierwszych dniach sierpnia cała Polska wyruszyła na pielgrzymkę, na Jasną Górę. Aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Nie każdy może uczestniczyć w tej pielgrzymce. Możemy jednak połączyć się z pielgrzymami w sposób duchowy. Możemy modlić się w ich intencjach, a także i w naszych intencjach.
Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowską Modlitwę Różańcową.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 7 sierpnia 2022, o godz. 14.55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Może jest ktoś na wakacjach w Lublinie lub okolicy. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach.  Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie. Nie planujmy wakacji od Jezusa. On zawsze jest nam wierny i pragnie nam pomagać. Nawet gdy spędzamy czas na odpoczynku, daleko od miejsca zamieszkania, warto połączyć się z naszą wspólnotą chociaż przez WA. Warto także sprawdzić czy nie ma w pobliżu naszego miejsca wypoczynku – ogniska SYCHAR. Warto byłoby ich odwiedzić. Pamiętajmy, nasza obecność na spotkaniu wspólnoty może kogoś uratować. Może właśnie ty powiesz świadectwo, które trafi do tej osoby najbardziej poranionej. Kryzys małżeński także nie ma wakacji. Zbiera żniwo właśnie teraz. Dlatego mobilizujmy się aby przyjść do wspólnoty. Może czeka tam osoba do której Bóg pragnie powiedzieć dobre słowo. Słowo życia – wypowiedziane właśnie przez ciebie.

W pierwszych dniach sierpnia cała Polska wyruszyła na pielgrzymkę na Jasna Górę. Aby zanieść Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania, a także aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Wielu z nas nie było dane aby uczestniczyć w tej pielgrzymce. Możemy jednak połączyć się z pielgrzymami w sposób duchowy. Możemy modlić się w ich intencjach, a także i w naszych intencjach.

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Adorację Najświętszego Sakramentu.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Wspólnoty SYCHAR, które odbędzie się przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie, Al. Warszawska – w dniu 16 lipca 2022 godz 14,55 – (jak zawsze 3-cia sobota m-ca).
Spotykamy się pod Plebanią. Najpierw przejdziemy do salki na medytację Słowa Bożego – wg czytań z Niedzieli 17 lipca. Prosimy o zapoznanie się z tymi czytaniami abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w rozważaniu Słowa.
17 lipca 2022

Niedziela
XVI Niedziela zwykła

Czytania: (Rdz 18,1-10a); (Ps 15,1-5); (Kol 1,24-28); Aklamacja (Dz 16,14b); (Łk 10,38-42);

Po medytacji odbedzie sie Msza św, która odprawi dla nas ks Stanisław Zarzycki – nasz Opiekun Duchowy. Po Mszy odbędzie się spotkanie Wspólnoty
Nie róbmy sobie wakacji od Jezusa. Ci, którzy pozostają na miejscu, mogą modlić się za tych, którzy korzystają w tym czasie z wakacyjnego odpoczynku. A ci którzy są w rozjazdach, mogą modlić się za tych, którzy są tu na miejscu.
Zachęcajmy się wzajemnie do uczestnictwa w naszych spotkaniach wspólnotowych. Zwracajmy się z ufnością do Naszej Matki Maryi, która w tym zawsze pamięta o tych, którzy się do niej zwracają. Zwracajmy się do św. Józefa Patrona Małżeństw i rodzin. Zwracajmy się do naszych patronów. Módlmy się i prośmy za siebie nawzajem. Nie ustawajmy w modlitwie. Spotkania wspólnotowe są właśnie taką szczególną formą modlitwy.

Jezus powiedział: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem: https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow . Informacje można uzyskać i pytania należy kierować: tel. 505 292 801, w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Modlitwę Różańcową, (4 części Różańca), która odbędzie się w najbliższą, drugą sobotę m-ca lipca o godz 15,55, w Kościele pw. Wieczerzy Pańskiej , w Lublinie Al. Warszawska.
W sposób szczególny zapraszamy naszych braci i nasze siostry z Ukrainy.

Będziemy modlić się w następujących intencjach:

 • za Naszą Ojczyznę Polskę, o wypełnienie Bożej Woli dla naszego kraju, o wiarę i nawrócenie dla wszystkich ludzi, oraz utrzymanie wartości chrześcijańskich w naszym kraju i na całym świecie
 • o obronę granic naszej Ojczyzny
 • o pokój na Ukrainie i zakończenie wojny
 • o ochronę prześladowanych na Ukrainie, kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich osób.
 • o pokój na całym świecie
 • o zatrzymanie pandemii koronawirusa na całym świecie
 • za Kościół św. za wszystkich kapłanów, a w szczególności: za kapłanów z Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
 • za Kapłanów – opiekunów duchownych Wspólnoty Sychar i o nowych opiekunów duchowych i spowiedników dla Wspólnoty
 • za nasze małżeństwa i rodziny
 • za Wspólnotę Sychar
 • za Fundację „Wreszcie żyć” – 12 kroków…
 • w intencji dziękczynnej, za dzieło Fundacji „Wreszcie żyć”
 • w intencji błagalnej o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla prowadzących i uczestniczących w warsztatach „12 kroków…”
 • za Studium Biblijne prowadzone przy Wspólnocie Sychar
 • za zmarłych z naszych rodzin i naszych bliskich
 • w naszych intencjach, zebranych przez ostatni miesiąc

Prosimy o przesyłanie intencji na adres: 5horhe@gmail.com
Intencje zbierane są przez cały miesiąc i będą odczytywane podczas modlitwy różańcowej. Można także przynieść intencje spisane na kartce, tuż przed modlitwą i przekazać prowadzącym różaniec.

Nie odwlekajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej. W miesiącu lipcu Ona chroni wszystkich, związanych z Archidiecezją Lubelską. 3 Lipca obchodziliśmy kolejną rocznicę objawień poprzez Łzy Naszej Matki, ukazane na świętym obrazie z Archikatedry Lubelskiej.

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 3 Lipca 2022, o godz 14,55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Może jest ktoś na wakacjach w Lublinie lub okolicy. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach. Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie. Nie planujmy wakacji od Jezusa. On zawsze jest nam wierny i pragnie nam pomagać. Nawet gdy spędzamy czas na odpoczynku, daleko od miejsca zamieszkania, warto połączyć się z naszą wspólnotą chociaż przez WA. Warto także sprawdzić czy nie ma w pobliżu naszego miejsca wypoczynku – ogniska SYCHAR. Warto byłoby ich odwiedzić. Pamiętajmy, nasza obecność na spotkaniu wspólnoty może kogoś uratować. Może właśnie ty powiesz świadectwo, które trafi do tej osoby najbardziej poranionej. Kryzys małżeński także nie ma wakacji. Zbiera żniwo właśnie teraz. Dlatego mobilizujmy się aby przyjść do wspólnoty. Może czeka tam osoba do której Bóg pragnie powiedzieć dobre słowo. Słowo życia właśnie przez ciebie.

Jezus powiedział:

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 5 Czerwca 2022, o godz 14,55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach.  Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie.

Jezus powiedział:

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Wspólnoty SYCHAR, które odbędzie się przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, w Lublinie, Al. Warszawska – w dniu 21 Maja 2022 godz 14,55 – (jak zawsze 3-cia sobota m-ca).
Spotykamy się pod Kaplicą Bożego Miłosierdzia (z lewej strony kościoła). Ponieważ nie będzie ks. Stanisław, czekam na informacje od ks proboszcza czy będziemy mieli Mszę św Wspólnotową o g 15,00. Jeżeli tak wówczas rozpoczniemy mszą św w Kaplicy o g 15,00. Jeżeli nie – przejdziemy do salki na spotkanie. We mszy św będzie można uczestniczyć po naszym spotkaniu dołączając do mszy w kościele.
Zachęcajmy się wzajemnie do uczestnictwa w naszych spotkaniach wspólnotowych. Ten miesiąc jest poświęcony Maryi naszej Matce, która w tym czasie obiecuje szczególne łaski dla tych, którzy się do niej zwracają.

Jezus powiedział: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem: https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow . Informacje można uzyskać i pytania należy kierować: tel. 505 292 801, w.z.fundacja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska, w Niedzielę 1 Maja 2022, o godz. 14.55. Po adoracji, odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR, w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy w naszych stronach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach. Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie.

Jezus powiedział: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie” (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem: https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow . Informacje można uzyskać i pytania należy kierować: tel. 505 292 801, w.z.fundacja@gmail.com

W trzecią sobotę grudnia 2011, odbyło się opłatkowe spotkanie WTM Sychar w Lublinie.
Po Mszy Św. w intencji naszych małżeństw, odprawionej przez Ks. Szymona przeszliśmy do salki na plebanii. Na spotkaniu podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Były rozmowy w spokojnej świątecznej, radosnej i rodzinnej atmosferze. W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób.
Po raz pierwszy dołączyły do nas: Wioletta i Anetka.

W dn. 3.12.2011- w ponadplanowym terminie, odbyło się spotkanie z udziałem Jacka Racięckiego, współinicjatora warsztatów „Wreszcie Żyć 12 kroków ku wolności” w Polsce, współautora płyty – przewodnika do „warsztatów 12 krokow…”. Na spotkanie przybyli Członkowie ogniska w Puławach, z rozpoczynającą grupą warsztatową, pod przewodnictwem Opiekuna Duchowego Ks. Tomasza Surmy. Byli również lubelscy „sycharkowie” – z trzema grupami warsztatowymi pod Skrzydłami
ks. Szymona Czuwary. W spotkaniu uczestniczyły także: Sylwia Stępień Psycholog prowadząca grupę warszatową w Puławach oraz Magda Czupryn Pedagog współprowadząca 3-cią grupę warsztatową w Lublinie. Odwiedził nas również Proboszcz Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie ks. Antoni Socha. Wszystkim uczestnikom spotkania udzielił błogosławieństwa.
W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

19 listopada spotkanie rozpoczęło sie jak zawsze Mszą Św., którą odprawił Ksiądz Szymon w Kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wysłuchalismy także homilii księdza, stawiającej nas na nogi. Po mszy odbyło sie spotkanie w sali na plebanii, z udziałem p. Piotra Telusiewicza, z Katedry Prawa Rodzinnego KUL. Temat wzbudził duże zainteresowanie i dużo pytań. Na pewno będziemy prosili o ponowne spotkanie z Panem Piotrem, w niedalekiej przyszłości.
W spotkaniu uczestniczyli: Ksiądz Szymon, Aneta, Agnieszka, Agata, Jola, Zygmunt, Joasia, Darek, Ania, Monika, Małgosia, Jola, Zosia, Małgosia, Ela, Małgosia, Edyta, Marzena, Adam, Rafał, Jurek, oraz po raz pierwszy: Ania, Agnieszka, Jan, Przemek, Maria, Krzysztof, Beata.

W dniu 15 października odbyło się kolejne spotkanie Ogniska WTM Sychar. Spotkaliśmy się w salce na plebanii Kościoła Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.
W spotkaniu wzięli udział: Iwona, Grażyna, Anetka, Małgosia, Joasia, Ela, Darek, Agnieszka, Ks. Szymon, Zygmunt, oraz po raz pierwszy: Joasia, Krzysztof.

W dniu 17 września odbyło sie kolejne spotkanie. Po Mszy Św. w intencji małżeństw, celebrowanej przez Księdza Szymona, odbyło się spotkanie w salce na plebanii.
Temat spotkania: „Zaufać Bogu” przygotowała i przedstawiła Ania.
W spotkaniu wzięli udział: Anetka, Ania, Ela, Małgosia, Edytka, Joasia, Ela, Grażynka, Karolina, Renata i Waldek, Maja, Ania, Małgosia, Ania, Magda, Darek, Małgosia, Grażynka, Agnieszka, Jarek, Ks. Szymon, Jurek, oraz po raz pierwszy: Małgosia, Zygmunt.

W dniu 20.08.2011, w trzecią sobotę sierpnia, odbyło się kolejne spotkanie.

Rozpoczęlismy Mszą Św., a następnie odbyło się spotkanie w salce na plebanii.

Temat spotkania: „Piekło” – przygotowała i przedstawiła Agnieszka.

W spotkaniu wzięli udział: Grażyna, Zosia, Małgosia, Magda, Jola, Darek, Ania, Justyna, Marzena, Kasia, Jola, Ania, Piotr, Agnieszka, Edyta, Anetka, Ksiądz Szymon.

Osiem osób po raz pierwszy wzięło udział w spotkaniu naszego Ogniska.

W trzecią sobotę lipca tj. 16.07.2011, odbyło się kolejne spotkanie naszego ogniska.
Temat przygotowała i przedstawiła Anetka. W spotkaniu uczestniczyło ok. 10 osób.
M.in.: Ksiądz Szymon, Joasia, Maja, Anetka, Darek oraz po raz pierwszy: Zosia, Ela, a także nowe małżeństwo.
Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w Mszy Św. o g. 18.00.

W dniu 19.06.2011, w Parafii Matki Różańcowej w Lublinie, odbyła się parafiada z udziałem naszego lubelskiego ogniska „Sychar”. Wystawilismy swoje stoisko- namiot, i pełnilismy dyżur przez cały dzień od 8,00 do 20,00. Namiot oznaczyliśmy plakatami sycharowskimi oraz plakatami warsztatów „wreszcie życ 12 kroków…”. Zaprezentowalismy najnowsze ulotki – wizytówki, zawierajace bogaty wybór modlitw, w intencjach małżeństwa. Ulotki rozchodziły się w ogromnych ilościach. Rozdawaliśmy je wszystkim zaineresowanym parafianom, a także księżom. Rozdawaliśmy skrypty opisujące Wspólnotę Trudnych Małżeństw „SYCHAR” i jej charyzmat. Mieliśmy również stoisko z książkami i płytami z tematyką małżeństwa i rodziny.
Wzbudziliśmy duże zainteresowanie. Spotkaliśmy sie z życzliwym przyjęciem , sympatią i poparciem parafian i Parafii. Rozmawialiśmy i odpowiadaliśmy na wiele pytań.
Joasia Milanowska – psycholog, pełniła z nami dyżur, w czasie którego udzielała porad. Był z nami również ksiądz Szymon.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację naszego stoiska.
Specjalne podziękowania dla: Małgosi, Anetki, Edyty, Moniki i Jarka, Marzenki, Joasi, Agnieszki, Jurka, oraz dla księdza Szymona, który zorganizował namiot, książki i płyty.
A także dla Andrzeja Szczepaniaka, za sprawną akcję produkcji ulotek i dla Jacka Racięckiego za dostarczone płyty. Dziękujemy wszystkim modlącym się za nas.

W dniu 18 czerwca odbyło się kolejne wspólnotowe spotkanie. Po Mszy Św. w intencji uzdrowienia małżeństw, odprawionej przez księdza Szymona, udaliśmy się do salki na plebanii.
W pierwszej części spotkania, Joanna Milanowska – Psycholog przybliżyła nam swoje refleksje odnoszące się do konferencji n/t warsztatów „12 kroków ….”, która odbyła się w Warszawie,
w siedzibie Stowarzyszenia Psychologów Chrzescijańskich, w dn. 28.05.11.
W drugiej części spotkania uczestniczył zaproszony gość, Mecenas Adam Załęcki. Przedstawione zostały zagadnienia prawne, dotyczące spraw rozwodowych i rodzinnych. Pan Mecenas odpowiadał także na liczne pytania dotyczące powyższych kwestii.
W spotkaniu uczestniczyli: Anetka, Edyta, Monika i Jarek, Małgosia, Iwona, Grażynka, Rafał, Małgosia, Iwona, Joanna, Jurek, Marzena, oraz po raz pierwszy: Ela i Zbigniew, oraz Adam.

Guciów 11-12 czerwca 2011
W ostatni weekend kilkoro „Sycharkow” odpoczywało z dziećmi na Roztoczu. Zatrzymaliśmy się w Roztoczańskiej Stacji Naukowej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Guciowie – wsi położonej malowniczo nad rzeką Wieprz, w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, pomiędzy Zwierzyńcem a Krasnobrodem.
Do Guciowa dotarli:
-Joasia z córką Natalką
-Ania z córkami Amelką i Zuzią
-Agnieszka z córkami Moniką, Dominiką i Natalką i psem Watsonem
-Adam (pomiędzy dwoma dyżurami)
-Edyta
-Ania
-Małgosia z córką Basią, synem Tomkiem i psem Candy
-nasz kochany ksiądz Szymon, który w sobotę wieczorem odprawił dla nas Mszę Świętą.

W mszę zaangażowalismy nasze dzieci – Dominika śpiewała psalmy, a Tomek służył do mszy jako ministrant. Po mszy ksiądz Szymon, Adam i Ania musieli, niestety wrócić do Lublina, a my (po położeniu dzieci i młodzieży spać) rozmawialiśmy do późna w nocy.

Odpoczywaliśmy, grillowalismy, spacerowaliśmy po okolicy, część osób zwiedziło Zagrodę Guciów znajdującą się za płotem. Część pojechała do Krasnobrodu – do Podklasztoru (gdzie znajduje się zespół klasztorny oo. Dominikanow oraz kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z obrazem Matki Bożej Krasnobrodzkiej), do Kaplicy Św. Rocha oraz do niedawno powstałego parku Jurajskiego.
Nasze dzieci szybko i bezproblemowo zintegrowały się i razem urzędowały na sali gimnastycznej lub na trawce bawiąc się, grając w różne gry.
Bardzo żałowaliśmy, że nie wszyscy mogli przyjechać, ale postanowiliśmy powtarzać takie wyjazdy do Guciowa – następny we wrzesniu- zapraszamy !!!

W dniu 21 maja 2011r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty.
Ksiądz Szymon odprawił Mszę Św. w intencji rodzin i małżeństw. W homilii nawiązał do sceny z Ewangelii – „Wesele w Kanie Galilejskiej”. Każdy mógł się odnaleźć w sytuacji, gdy zabraklo tego zwykłego wina w naszych małżeństwach i pojawia się Maryja, która podpowiada aby prosić Jezusa o to lepsze wino.
Następnie w czasie spotkania wysłuchaliśmy echa, z Rekolekcji w Górce Klasztornej.
W spotkaniu uczestniczyli:
Ks. Szymon, Ela z Amelką, Ania z dwoma córeczkami, Małgosia, Aneta, Agnieszka, Monika, Małgosia, Edyta, Marzena, Adam, Jurek oraz – po raz pierwszy: Agnieszka i Andrzej, Marta, Joanna, Ania i Marek.

W dn. 16 kwietnia 2011 odbyło się kolejne spotkanie.
Najpierw odbyła się Msza Św. w intencji naszych Małżeństw i Rodzin.
Po Mszy odbyła sie prelekcja i dyskusja w salce na plebanii.
Temat spotkania: „Sakrament małżeństwa – nierozerwalność – dlaczego ?”
przygotowała i przedstawiła Maja.
W spotkaniu uczestniczyli:
Ks. Szymon, Anetka, Małgosia, Agnieszka, Małgosia, Jarek, Waldek, Adam, Magda, Jurek, oraz po raz pierwszy – Iwonka.

W dniu 25 marca w piątek spotkały się dwie grupy warsztatowe „12 kroków wreszcie żyć ….”. Spotkanie poprowadził Jacek Racięcki, współautor płyty „12 kroków…”, powstałej specjalnie na potrzeby warsztatów. Jacek przedstawił charyzmat płynący z warsztatów, oraz opowiedział swoje świadectwa obrazujące jego przygodę i doświadczenia z warsztatami, na przestrzeni kilku lat ich prowadzenia. W spotkaniu uczestniczyli także: Ks. Szymon, Joanna Psycholog, Grażynka, Małgosia, Rafał, Magda, Ela, Monika i Jarek, Edyta, Jola, Anetka, Małgosia, Renata i Waldek, Iwona, Maja, Agnieszka, Jola, Magosia, Jurek.

Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 19 marca 2011r. omawialiśmy temat:
„Dziecko, a kryzys małżeński rodziców”. Temat przygotowała i przedstawiła Ela.
Rozpoczęliśmy od Mszy Św, z homilią ks. Szymona nawiązującą do osoby Św. Józefa i jego głębokiego zaufania do Maryi.
(w dniu Święta Św. Józefa).
Jarek jak zwykle wspaniale grał do Mszy na gitarze.
Następnie obyło się spotkanie w salce na plebanii.
W spotkaniu uczestniczyli:
Ks. Szymon, Małgosia, Aneta, Małgosia, Grażynka, Monika i Jarek, Waldek, Ela, Iwona, Agnieszka, Jola, Ania, oraz Jola – po raz pierwszy.
Temat następnego spotkania:
„SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – NIEROZERWALNOŚĆ – DLACZEGO ?”
-przygotowywany jest przez Maję.

W dn. 12 marca 2011 odbyło się spotkanie z udziałem Psycholog Joanny Milanowskiej. Było to rozpoczęcie warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków…”

Dokonaliśmy podziału na dwie grupy warsztatowe, które bedą spotykać się w drugi i czwarty czwartek i piątek miesiąca. Ustaliliśmy także, że spotkania wspólnoty odbywać się będą w trzecią sobotę m-ca. W spotkaniu uczestniczyli: Ks. Szymon, Psycholog Joanna Milanowska, Małgosia, Monika i Jarek, Edyta, Agnieszka, Małgosia, Grażynka, Ela, Małgosia, Anetka, Maja, Magda, Renata, Jurek, oraz Iwona (po raz pierwszy).

W dniu 26 lutego 2011 odbyło się kolejne spotkanie. Po Mszy Św., w Kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, uczestnicy udali sie do salki przy kancelarii. Temat spotkania nawiązywał do lektury publikacji „12 kłamstw, które mężczyźni mówią kobietom”. Prelekcję na ten temat wygłosiła Małgosia. Następnie Ela odczytała pierwszy temat z pozycji „Wreszcie żyć-12 kroków ku pełni życia”, który będzie wprowadzeniem do planowanych warsztatów.
W spotkaniu uczestniczyli:
Małgosia, Aneta, Ela, Małgosia, Ksiądz Szymon, Małgosia, Agnieszka, Maja, Monika, Edyta, ponadto trzy nowe osoby: Renata i Waldek oraz Magda.

W sobotę 05.02.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie. Zaczęliśmy Mszą Świętą (poprzedzoną spowiedzią), w Kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ksiądz Szymon odprawił „Mszę w intencji małżeństw”. Podczas spontanicznej modlitwy wiernych, przedstawiliśmy indywidualne intencje. Po mszy odbyło się spotkanie w salce, przy kancelarii z uczestnictwem Psycholog Joanny Milanowskiej, zajmującej się terapią uzależnień i uzależnień w małżeństwie. Przedstawiliśmy nasze sytuacje małżeńskie i umówiliśmy się na dalszą współpracę. Spotkania grupowe i indywidualne.
W spotkaniu uczestniczyli: Ks. Szymon, Joanna – Psycholog, Agnieszka, Anetka, Maja, Małgosia, Grażynka, Małgosia, Małgosia, Ania, Ela, Jurek.

W sobotę 25.01.2011 r. odbyło sie kolejne spotkanie. Zaczęliśmy Mszą Świętą (poprzedzoną spowiedzią), w Kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ksiądz Szymon odprawił „Mszę za rodziny”. Podczas spontanicznej modlitwy wiernych, przedstawiliśmy indywidualne intencje. Po mszy odbyło się spotkanie w salce, przy kancelarii. Temat spotkania: „Przebaczenie” na podst. książki Avis Clendenen i Troy Martin „Uzdrawiajaca siła przebaczenia”.
W spotkaniu uczestniczyli: Ks. Szymon, Agnieszka, Anetka, Maja, Małgosia, Monika i Jarek, Grażynka, Małgosia, Małgosia, Ania, Edytka, Adam, Jurek.

W dn. 16.01.2011 odbyło się kolejne spotkanie naszego ogniska, w salce przy kościele Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Roztocze 1, k Tesco. W spotkaniu uczestniczyli: Ks. Szymon, Agnieszka, Małgosia, Aneta, Maja, Grażyna, Małgosia, Jarek, Jurek, oraz nowi „Sycharowicze”:
Ela, Małgosia, Ania, Edyta, Adam.
Przybycie nowych osób sprawiło wszystkim ogromną radość. Na początku podzielili sie swoimi świadectwami, wnosząc ogromny zapał do wspólnoty. Później nastąpiła dyskusja i wymiana swoich doświadczeń. Jak zwykle zabrakło czasu, tyle było poruszonych zagadnień.
Dlatego ustaliliśmy kolejne spotkanie na najbliższą sobotę tj. 22.01.2011.

Ponownie dziękujemy za modlitwy i błogosławieństwo wszystkim, którzy wspierają nas duchowo i dla których ważne jest to co się dzieje w Lublinie. My tutaj w Lublinie także modlimy się za was wszystkich z daleka i z bliska.
W sobotę 18.12.2010 odbyło się kolejne spotkanie ogniska, przy parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej. Zaczęliśmy od Eucharystii w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy jak zawsze. I jak zawsze można było przystąpić do spowiedzi przed mszą Św.
Otrzymaliśmy mocne wsparcie poprzez homilię księdza Szymona. Ewangelia tak bardzo była właśnie dla nas. Sytuacja Józefa i Maryi – najtrudniejsza chwila chyba w ich małżeństwie.
Dokonuje się rzecz nie z tego świata. Zupełnie niezrozumiała dla Józefa. I tu następuje ingerencja z Nieba : Ufaj i przyjmij tą sytuację. Nawet jeżeli jej nie rozumiesz.
Ilu z nas jest właśnie w takim momencie ???
I dalej za Księdzem Szymonem: wasza sytuacja jest podobna do tych kwiatów z gobelinu. Ale z drugiej strony. Widzicie tylko tę poplątaną brzydszą stronę. Ta ładniejsza będzie wam ukazana w odpowiednim czasie…

Po mszy było spotkanie. Dołączyły dwie nowe osoby- małżeństwo:Jarek i Monika.
Najpierw „Nowicjusze” przedstawili swoje świadectwa, a po nich Grażynka – zaległe, gdyż nie zdążyła na poprzednim spotkaniu.
Później poruszyliśmy sprawy organizacyjne i plany naszych działań na najbliższą przyszłość.
Następne spotkanie planujemy w połowie stycznia.Już nie możemy się doczekać…

No i wystartowaliśmy wreszcie w Lublinie, bez fanfar i nagłośnienia, skromnie i w pokorze.
Z uczestnicrwem księdza Szymona, Andrzeja współzałożyciela Sycharu, Małgosi – (Mikiwojt),
Anety, Małgosi, Joli, Agnieszki, Majki, Grażynki i niżej podpisanego Jurka.
Nasze inauguracyjne spotkanie Ogniska, odbyło się 27 listopada 2010, w parafii Sw. Urszuli Ledóchowskiej przy ul. Roztocze, k. Tesco. Zaczęliśmy od Eucharystii, wspólnej modlitwy, z krótką, ale jakże treściwą homilią ksiedza Szymona. Potem odbyło sie spotkanie. Na słodko przy kawie i herbacie. w Końcu inauguracja i Andrzejki. Andrzej opowiedział na czym polega charyzmat Sycharu i przedstawił historię powstania Wspólnoty. Chcielibyśmy zacząć także od rekolekcji ,ale poczekamy z pokorą na ten własciwy czas – specjalnie dla nas określony. Planujemy nawiązać kontakt z Rzeszowem – jako bardziej doswiadczonych w tym zakresie.
Najważniejsze, że ruszyliśmy z miejsca.
Następne spotkanie 18.12.2010 o godz 15.00, także rozpocznie sie od Eucharystii. Możliwa będzie spowiedź przed Eucharystią, ale trzeba przyjść nieco wcześniej. Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych.
Nie trwajcie osamotnieni w swoich problemach.
Dziękujemy wszystkim za modlitwę.

Miłujcie się!

Kronika