Ognisko w Lublinie – Parafia Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawska 31

Parafia
Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31 Zapraszamy na spotkania w Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31:
- w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego,
- w drugą sobotę miesiąca o godz. 16:00 modlitwa różańcowa (4 części) w kaplicy lub kościele głównym, bez spotkania,
- w trzecią sobotę miesiąca o godz. 15:30 Msza św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (spotkanie przy plebanii), potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego. Do salki św. Wincentego Pallottiego wchodzimy z zewnątrz od prawej strony kościoła. Przed Mszą św. zachęcamy do przeczytania czytań na dany dzień i odniesienia się do tego Słowa podczas spotkania. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. dr Artur Manelski, Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.Ksiądz Proboszcz na rzecz Wspólnoty SYCHAR pełni posługę charytatywnie. Nie pobiera żadnych opłat. Kontakt z Liderem Ogniska Jerzym Syską poprzez mail: 5horhe@gmail.com Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
Pogotowie telefoniczne

Jerzy Syska, Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17-21.00 pod numerem telefonu: 662-624-381.
Małgorzata Stanicka, v-ce Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00 pod numerem telefonu: 602-685-153.
Agnieszka Małyska,
moderator, pełni dyżur w środy w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 515-237-821.
Marek Adamek, moderator, pełni dyżur w czwartki w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 501-018-092.

Pomoc duchowa

Ks. dr Artur Manelski SAC,
Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie,
tel: 510 215 530

ks. Stanisław Zarzycki
tel. 666-483-801
mail: zastan@wp.pl

Warsztaty „12 kroków”

Więcej o 12 krokach:
https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow
Informacje i pytania dotyczące warsztatów:
Jarosław Sadowski
tel. 
505 292 801
w.z.fundacja@gmail.com

Stowarzyszenie OPP

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Modlitwę Różańcową, (4 części Różańca), która odbędzie się w najbliższą, drugą sobotę m-ca, 14 Stycznia 2023 o godz 15,55, w Kościele pw. Wieczerzy Pańskiej , w Lublinie Al. Warszawska.(Modlitwa może być przeniesiona do Kaplicy Bożego Miłosierdzia – z lewej strony kościoła.)
W sposób szczególny zapraszamy naszych braci i nasze siostry z Ukrainy.

Będziemy modlić się w następujących intencjach:

* za Naszą Ojczyznę Polskę, o wypełnienie Bożej Woli dla naszego kraju, o wiarę i nawrócenie dla wszystkich ludzi, oraz utrzymanie wartości chrześcijańskich w naszym kraju i na całym świecie
* o obronę granic naszej Ojczyzny
* O pokój na Ukrainie i zakończenie wojny
* O ochronę prześladowanych na Ukrainie, kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich osób.
* O pokój na całym świecie
  * o zatrzymanie pandemii koronawirusa na całym świecie

* za Kościół św.
  * za wszystkich kapłanów, a w szczególności: za kapłanów z Parafii
Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
        * za Kapłanów – opiekunów duchownych Wspólnoty Sychar i o nowych
opiekunów duchowych i spowiedników dla Wspólnoty
       *  za nasze małżeństwa i rodziny
* za nasze dzieci, które będziemy szczególnie polecali w najbliższej modlitwie różańcowej.
* za dzieci nienarodzone
       *  za Wspólnotę Sychar
* za „Róże Różańcowe”, modlące się przy Wspólnocie SYCHAR
* za wszystkich Parafian z Parafi Wieczerzy Pańskiej
* za wszystkich, którzy należą do Wspólnoty Sychar
* za wszystkich chorych i cierpiących
* o owoce rekolekcji sycharowskich
        * za Fundację „Wreszcie żyć” – 12 kroków…
  * W intencji dziękczynnej, za dzieło Fundacji „Wreszcie żyć”
  * W intencji błagalnej o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
prowadzących i uczestniczących w warsztatach
„12 kroków…”
* o Formację Duchową we Wspólnocie SYCHAR
     *   za Studium Biblijne prowadzone przy Wspólnocie Sychar
* za owocne przeżywanie  Nowego 2023 roku i o siłę do trwania przy Łasce Bożej
     *   za zmarłych z naszych rodzin i naszych bliskich
     *   w naszych intencjach, zebranych przez ostatni miesiąc

Prosimy o przesyłanie intencji na adres: 5horhe@gmail.com
Intencje zbierane są przez cały miesiąc i będą odczytywane podczas modlitwy różańcowej. Można także przynieść intencje spisane na kartce, tuż przed modlitwą i przekazać prowadzącym różaniec.

Nie odkładajmy naszych błagań, modlitw i podziękowań, skierowanych do Naszej Matki Niebieskiej. Zanośmy Maryi – naszej Matce swoje modlitwy, swoje prośby, błagania, podziękowania. Szukajmy Maryi i łączmy się z Nią w modlitwie, aby odnaleźć pokój duchowy w tym zagonionym świecie. Nie każdy może uczestniczyć w tej modlitwie w sposób bezpośredni. Możemy jednak połączyć się z modlącymi się – w sposób duchowy. Możemy modlić się w ich intencjach, a także i w naszych intencjach.

Jeżeli jesteś zagubiony, poraniony, bezradny, doszedłeś do ściany, której już nie jesteś w stanie pokonać, szukaj ratunku i wsparcia tam, gdzie na pewno możesz to wsparcie otrzymać. Zapraszamy właśnie Ciebie na Sycharowską Modlitwę Różańcową.

Jezus powiedział:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

Trwają zapisy do kolejnej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

Ruch Światło Zycie
Jeżeli chcielibyście dołączyć do formacji w Ruchu Swiatło Życie można kontaktować się: 505 292 801

Uwaga !!!
Następne spotkanie WTM SYCHAR, odbędzie się w trzecią sobotę m-ca tj. 21 stycznia 2023 o godz 14,55 i będzie to spotkanie opłatkowe. Postarajmy się aby było nas jak najwięcej na tym ważnym spotkaniu.

W niedzielę 22 Stycznia o g. 9,00 w kościele Wieczerzy Pańskiej, odbędzie się Msza św. w intencji  wszystkich wspólnot działających przy Parafii Wieczerzy Pańskiej. Mszę odprawi Biskup Adam Bab. Zapraszamy wszystkich ze wspólnoty Sychar.

Miłujcie się!

Kronika