Ognisko w Lublinie – Parafia Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawska 31

Parafia
Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31 Zapraszamy na spotkania w Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31:
- w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego,
- w drugą sobotę miesiąca o godz. 16:00 modlitwa różańcowa (4 części) w kaplicy lub kościele głównym, bez spotkania,
- w trzecią sobotę miesiąca o godz. 15:30 Msza św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (spotkanie przy plebanii), potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego. Do salki św. Wincentego Pallottiego wchodzimy z zewnątrz od prawej strony kościoła. Przed Mszą św. zachęcamy do przeczytania czytań na dany dzień i odniesienia się do tego Słowa podczas spotkania. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. dr Artur Manelski, Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.Ksiądz Proboszcz na rzecz Wspólnoty SYCHAR pełni posługę charytatywnie. Nie pobiera żadnych opłat. Kontakt z Liderem Ogniska Jerzym Syską poprzez mail: 5horhe@gmail.com Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
Pogotowie telefoniczne

Jerzy Syska, Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17-21.00 pod numerem telefonu: 662-624-381.
Małgorzata Stanicka, v-ce Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00 pod numerem telefonu: 602-685-153.
Agnieszka Małyska,
moderator, pełni dyżur w środy w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 515-237-821.
Marek Adamek, moderator, pełni dyżur w czwartki w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 501-018-092.

Pomoc duchowa

Ks. dr Artur Manelski SAC,
Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie,
tel: 510 215 530

ks. Stanisław Zarzycki
tel. 666-483-801
mail: zastan@wp.pl

Warsztaty „12 kroków”

Więcej o 12 krokach:
https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow
Informacje i pytania dotyczące warsztatów:
Jarosław Sadowski
tel. 
505 292 801
w.z.fundacja@gmail.com

Stowarzyszenie OPP

Serdecznie zapraszamy na Sycharowską Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia przy Parafii Wieczerzy Pańskiej, Lublin Al. Warszawska,                             w Niedzielę 5 września o godz 14,55. Po adoracji odbędzie się spotkanie Wspólnoty SYCHAR w jednej z sal, na plebanii. Zapraszamy wszystkich z Ogniska lubelskiego SYCHAR, ale jeżeli ktoś z dalszych stron chciałby do nas zawitać – będzie bardzo mile widziany. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w naszych spotkaniach. Kończą się wakacje i rozpoczyna rok szkolny. Dla wielu z nas powrót do pracy. Bóg pragnie towarzyszyć nam każdego dnia i w czasie pracy i w czasie odpoczynku. Szczególnie w tym czasie powinniśmy bardziej się mobilizować i spotykać się na modlitwie.

Jezus powiedział:

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Św. Jan Paweł II mówił:

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Sługa Boży Stefan Wyszyński mówił, powtarzając za Apostołami:

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie”  (Dz 5,29)

 

 

Trwają zapisy do nowej grupy warsztatów „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”! Można zapisywać się pod adresem:

https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow

informacje można uzyskać i pytania należy kierować :

tel: 505 292 801

w.z.fundacja@gmail.com

 

 

TYGODNIK NIEDZIELA NR 14(925) 1 KWIETNIA 2012

Autor: AGNIESZKA STRZĘPKA

Nie uznają rozwodów. Wierzą, że nawet w najbardziej po ludzku beznadziejnej sytuacji, sakramentalne małżeństwo przeżywające kryzys, może się odrodzić. Członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” swoim świadectwem przekonują, że jest to możliwe dzięki współpracy z Bogiem oraz mocy sakramentu małżeństwa.

Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar założyli w 2003 r. małżonkowie, którzy uwierzyli, że sakrament małżeństwa to nieodwołalny dar Boga dla człowieka. Odtąd gromadzi ona ludzi, którzy w Kościele szukają pomocy w ratowaniu swojego małżeństwa albo siły w wytrwaniu w wierności przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem, nawet wówczas, gdy ich związek się rozpadł. Jako motto obrali słowa Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6), a jako cel – dążenie do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. – „Naszym celem jest niesienie pomocy małżonkom przeżywającym kryzys na każdym jego etapie, także po rozwodzie
i kiedy ich współmałżonkowie uwikłani są w związki niesakramentalne. Członkowie wspólnoty pragną w różny sposób pomagać wszystkim małżonkom, którzy chcą wytrwać w wierności, mimo że pojawiające się problemy wydają się często nie do udźwignięcia, np. zdrada, odejście współmałżonka i jego wejście w nowy związek” – mówią. Pamiętając, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37), swoim świadectwem przekonują, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Nie obiecują jednak, że będzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Podkreślają, że nieraz, aby uratować związek, trzeba o niego walczyć ze wszystkich sił postem, modlitwą, cierpliwością, przebaczeniem, miłością… Członkowie wspólnoty „Sychar” nie są teoretykami. Sami doświadczyli trudności w małżeństwie, poznali smak separacji, zdrady, porzucenia. Jednak wielu z nich poza osobistymi dramatami, przeżyło także uzdrowienie swoich relacji małżeńskich, a miłość umocniona łaską sakramentu okazała się silniejsza niż słabość. I właśnie to świadectwo daje innym małżonkom, będącym nieraz w skrajnych sytuacjach – nadzieję.

W 1999 r., podczas Mszy św. kanonizacyjnej księżnej Kingi w Starym Sączu, bł. Jan Paweł II powiedział: „Św. Kinga przypomina, że w żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową”. Słowa te stały się inspiracją dla działań podejmowanych w Ogniskach Wiernej Miłości Małżeńskiej. W archidiecezji lubelskiej istnieją dwa. W lubelskiej parafii św. Urszuli Ledóchowskiej (ul. Roztocze 1), gdzie spotkania odbywają się w trzecią sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 15.00 w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w Puławach w parafii Miłosierdzia Bożego (ul. Kowalskiego 1). Tam członkowie wspólnoty gromadzą się na spotkaniach w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00. Spotkania są otwarte. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy, którzy chcą walczyć o swoje małżeństwo, ratować współmałżonka lub odnaleźć swoje miejsce w życiu po jego odejściu.

W ognisku mogą liczyć na różnorodną pomoc. Od najprostszej jak wysłuchanie i pocieszenie, poprzez towarzyszenie kompetentnej osoby, która potrafi zrozumieć przeżywaną sytuację, po modlitwę i zwrócenie do Boga działającego w sakramentach. Pomoc objawia się także poprzez dostarczenie wiedzy dotyczącej sakramentu małżeństwa w nauczaniu Kościoła, dotykającej spraw wiary i problemów małżonków (www.sychar.org). Bardzo istotne są świadectwa dotyczące uzdrowienia małżeństwa. Zajmują one sporo miejsca w internetowym Forum Pomocy (www.kryzys.org), gdzie oprócz wymiany doświadczeń i porad, członkowie „Sychar” modlą się za siebie nawzajem. Narzędziem umacniającym poranionych małżonków oraz pozwalającym poznać siebie i dążyć do większej dojrzałości duchowej i emocjonalnej, są warsztaty „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” (www.12krokow.sychar.org). Program zorientowany biblijnie pomaga odzyskać równowagę prowadzącą do psychicznego uzdrowienia i odnowić relację z Bogiem. Osoby, które chcą bardziej zaangażować się w dzieło „Sychar”, mogą wstąpić do Ruchu Wiernych Serc (www.rws.sychar.org), skupionego wokół pisma „Miłujcie się”. Zaangażowanie zakłada trwanie w Bogu, dążenie do przezwyciężenia kryzysu małżeńskiego w zgodzie z nauką Kościoła oraz zachowanie wierności małżonkowi w każdej sytuacji.

Miłujcie się!

Kronika