Ognisko w Lublinie – Parafia Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawska 31

Parafia
Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31 Zapraszamy na spotkania w Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31:
- w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego,
- w drugą sobotę miesiąca o godz. 16:00 modlitwa różańcowa (4 części) w kaplicy lub kościele głównym, bez spotkania,
- w trzecią sobotę miesiąca o godz. 15:30 Msza św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (spotkanie przy plebanii), potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego. Do salki św. Wincentego Pallottiego wchodzimy z zewnątrz od prawej strony kościoła. Przed Mszą św. zachęcamy do przeczytania czytań na dany dzień i odniesienia się do tego Słowa podczas spotkania. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. dr Artur Manelski, Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.Ksiądz Proboszcz na rzecz Wspólnoty SYCHAR pełni posługę charytatywnie. Nie pobiera żadnych opłat. Kontakt z Liderem Ogniska Jerzym Syską poprzez mail: 5horhe@gmail.com Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
Pogotowie telefoniczne

Jerzy Syska, Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17-21.00 pod numerem telefonu: 662-624-381.
Małgorzata Stanicka, v-ce Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00 pod numerem telefonu: 602-685-153.
Agnieszka Małyska,
moderator, pełni dyżur w środy w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 515-237-821.
Marek Adamek, moderator, pełni dyżur w czwartki w godzinach 20.00-21.00 pod numerem telefonu: 501-018-092.

Pomoc duchowa

Ks. dr Artur Manelski SAC,
Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie,
tel: 510 215 530

ks. Stanisław Zarzycki
tel. 666-483-801
mail: zastan@wp.pl

Warsztaty „12 kroków”

Więcej o 12 krokach:
https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow
Informacje i pytania dotyczące warsztatów:
Jarosław Sadowski
tel. 
505 292 801
w.z.fundacja@gmail.com

Stowarzyszenie OPP

Bóg z Boga i Światłość ze Światłości” wszedł w dzieje ludzi poprzez rodzinę: przez Wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem” (Św. Jan Paweł II).

Drodzy Członkowie wspólnoty Sychar

Drodzy Małżonkowie wraz z waszymi dziećmi

Po raz kolejny liturgia Kościoła i nasza polska tradycja religijna wprowadzą nas w Misterium Narodzenia Jezusa Chrystusa i dane nam będzie przeżywać Święta szczególnie bliskie każdej rodzinie.

W tym roku przeżywamy je w warunkach, jakich rok temu nikt nie mógł przewidzieć. Niepewność spowodowana utrzymującą się pandemią Coronawirusa w dalszym ciągu nie tylko zagraża naszemu zdrowiu i życiu, ale i powoduje odejście wielu z tego świata, w tym także naszych bliskich.

Dlatego tym bardziej zwracamy się ku Temu, który przychodzi na świat jako Światłość w ciemności, jako Życie będące światłością ludzi (por. J 1, 4-5). Przez narodzenie swego wcielonego Syna z Maryi „Bóg w cudowny sposób rozpoczął dzieło naszego zbawienia”. Zainicjował nowy czas w historii ludzkiej – kairos – czas łaski. Wszedł w ten czas jako Dziecko i wzrastał w nim w wierze, nadziei i miłości i w „pełni czasu” dokonał naszego odkupienia. Ofiarował się za nas z miłości i w posłuszeństwie Bogu Ojcu, abyśmy w Duchu Świętym mogli stać się dziećmi Bożymi.

W Wieczór wigilijny, po odczytaniu opisu narodzenia Jezusa według św. Łukasza pragniemy uświadomi

sobie to przybliżenie się Boga do nas. Stając w postawie pokory i zdumienia wobec Dziecięcia zechciejmy przez chwile adorować Jego przyjście i za wstawiennictwem Maryi i Józefa powierzyć Mu nasze rodziny, wszystkie rodziny. „Taki Pan chwały wielkiej. Uniżył się z wysoka (…) O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione…” Niech ten święty czas będzie dla nas czasem dzielenia się dobrym słowem, sposobnością do pojednania z najbliższymi i odnowienia więzów rodzinnych i przyjacielskich.

Niech domowa Szopka betlejemska stanie się „miejscem” skupienia na tej tajemnicy wiary, modlitwy, śpiewu kolęd i wzrastania w zdumieniu i w radości duchowej. Niech także choinka mówi nam o tym, że Chrystus jest „drzewem życia”, drzewem pełnym owoców Ducha, które Pan Bóg chce przekazać tym, którzy żyją według Ducha.

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla każdego i każdej z Was, dla Waszych Rodzin, krewnych i przyjaciół czasem duchowej odnowy i wzrostu w nadziei, której wszyscy obecnie bardzo potrzebujemy. To co jest dla nas aktualnie zbyt trudnie i „niemożliwe” do zmiany powierzajmy z ufnością Bogu, wierząc, że „dla [Niego] wszystko jest możliwe”.

Radosnych i pełnych pokoju Świąt Narodzenia Pana oraz błogosławieństwa Bożego na Nowy 2021 Rok życzy

ks. Stanisław Zarzycki SAC

Miłujcie się!

Kronika