Ognisko w Lublinie – Parafia Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawska 31

Parafia
Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31 Zapraszamy na spotkania w Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, Al. Warszawska 31:
- w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego,
- w drugą sobotę miesiąca o godz. 16:00 modlitwa różańcowa (4 części) w kaplicy lub kościele głównym, bez spotkania,
- w trzecią sobotę miesiąca o godz. 15:30 Msza św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (spotkanie przy plebanii), potem przejście na spotkanie do salki św. Wincentego Pallottiego. Do salki św. Wincentego Pallottiego wchodzimy z zewnątrz od prawej strony kościoła. Przed Mszą św. zachęcamy do przeczytania czytań na dany dzień i odniesienia się do tego Słowa podczas spotkania. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. dr Artur Manelski, Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.Ksiądz Proboszcz na rzecz Wspólnoty SYCHAR pełni posługę charytatywnie. Nie pobiera żadnych opłat. Kontakt z Liderem Ogniska Jerzym Syską poprzez mail: 5horhe@gmail.com Parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
Pogotowie telefoniczne

Jerzy Syska, Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17-21.00 pod numerem telefonu: 662-624-381.
Małgorzata Stanicka, v-ce Lider Ogniska, pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00 pod numerem telefonu: 602-685-153.
Agnieszka Małyska,
moderator, pełni dyżur w środy w godzinach 20.00-21.00.
Marek Adamek, 
moderator, pełni dyżur w czwartki w godzinach 20.00-21.00.

Pomoc duchowa

Ks. dr Artur Manelski SAC,
Proboszcz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie,
tel: 510 215 530

ks. Stanisław Zarzycki
tel. 666-483-801
mail: zastan@wp.pl

Warsztaty „12 kroków”

Więcej o 12 krokach:
https://www.wreszcie-zyc.net/12-krokow
Informacje i pytania dotyczące warsztatów:
Jarosław Sadowski
tel. 
505 292 801
w.z.fundacja@gmail.com

Stowarzyszenie OPP

W niedzielę 16.12.12, WTM Sychar zaproszona była  do Parafii oo. Bernardynów pw. św. Brata Alberta, która mieści się w Lublinie przy ul. Willowej 15  http://www.lublin.bernardyni.pl/
Ks. Szymon Czuwara, Duszpasterz   Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” w Archidiecezji Lubelskiej, na wszystkich Mszach św. głosił homilie skierowane do małżeństw w kryzysie. Przedstawiciele Lubelskiego Ogniska  „Sychar” po każdej Mszy św. przedstawiali swoje świadectwa.  Dzielili się swoimi doświadczeniami życia w kryzysach małżeńskich oraz opowiadali jak pomocne w trudnych, kryzysowych chwilach może być zaangażowanie   we Wspólnotę. Przedstawiali charyzmat wskazujący kierunek „Sycharu” oraz rozmawiali  z potrzebującymi wsparcia osobami w kryzysie małżeńskim. Jak zawsze funkcjonowało stoisko z książkami o tematyce małżeńskiej oraz  ulotkami i  broszurami. W organizację i przeprowadzenie kolejnej już „Niedzieli z Sycharem” w naszej Archidiecezji zaangażowani byli: Grażynka, Beata, Robert i Jurek. Serdecznie dziękujemy.

SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”,  SKŁADAMY NA RĘCE OJCA JULIANA (MIECZYSŁAWA) ŚMIERCIAKA, GWARDIANA KLASZTORU I PROBOSZCZA PARAFII  OO. BERNARDYNÓW  I  DLA WSZYSTKICH OJCÓW I BRACI KLASZTORNYCH – ZA ZAPROSZENIE  I UMOŻLIWIENIE PREZENTACJI WSPÓLNOTY, ZA CIEPŁE I ŻYCZLIWE PRZYJĘCIE. 

zdjęcia>>>
homilia ks. Szymona>>>
świadectwo Beaty>>>
świadectwo Jurka>>>

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”…                                                                                     (Mt 11,28)
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…), lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!”…
(2Tm  1,7-8)
„Jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują Dobrą Nowinę…”     (Rz 10,15)

Miłujcie się! 2/2021

Kronika